cIMeC Home Page 
R1 - REGISTRUL EXPERȚILOR pentru PATRIMONIUL CULTURAL MOBIL


Atestatele sunt eliberate de Ministerul Culturii și Patrimoniului în conformitate cu art.12 alin.1 și art.55 lit.l din Legea nr.182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural mobi - republicare, cu modificările și completările ulterioare și cu Ordinul nr.2009 din 12 februarie 2001 pentru aprobarea Normelor de acreditare a experților, cu modificările și completările ulterioare și cu avizul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, în baza documentelor prezentate de candidat.

Alegeți criteriile de căutare (1130 de înregistrări):

Alegeți câmpurile Inițiala numelui de familie 

 Domeniul de patrimoniu (Art.3) 

 Județul de domiciliu 

 Instituția 


Notă: Selectați mai întâi câmpurile după care doriți să efectuați selecția. Pentru selectare multiplă folosiți tastele 'Shift' (selecții succesive) sau 'Ctrl' (selecții discontinue). Dacă selectați câmpul cu valoare blank pe oricare dintre criterii veți obține toate înregistrările. Registrul experților este actualizat periodic pe baza atestatelor eliberate de MCC, cu informații valabile în momentul atestării (ulterior OCUPAȚIA sau ADRESA de CONTACT pot să nu mai fie valabile).


Registru complet (R1)

CIMEC - Lista experților în domenii PCN
Responsabil de proiect: Anișoara Burlacu. Proiectare ASP și HTML: Cosmin Miu
Copyright: INP - Institutul Național al Patrimoniului, 2024
Data publicării: 5 martie 2004 - Ultima actualizare 17 Iulie 2024